8 x 10 Abadjian Romanian Wool Rug

8 x 10 Abadjian Romanian Wool Rug